Andělé

17. listopadu 2008 v 12:12 | Kelt |  Bestiář
Andělé
(PS:Jest-li jsou takovýhle andělé všechny.Tak hurá do nebe! :D)

Když už jsem psal o andělu Gabrielovi,tak by bylo vhodné taky napsat co vůbec ty andělé jsou.

Andělé ve filmu a literatuře

Ve fantasy a hororech se mohou vyskytovat jak andělé zcela odpovídající náboženskému významu, tak andělé jako rasa bytostí (nebo něco mezi). Ve druhém případě se obvykle jedná o silné magické bytosti mající mnoho společného s démony, přestože obvykle stojí na opačné straně nebo fakt, že tomu tak není, je součást zápletky. Pokud pak na sebe anděl bere tělo, jedná se o bezpohlavní lidskou postavu s labutími křídly. Obvykle je navíc oblečený do volného bílého šatu a při objevení nebo používání magie září. Bytosti s andělským vzhledem jsou populární také v japonských animovaných komiksech (manga), filmech a seriálech (anime). Bytosti však nemusejí mít nutně žádnou magickou moc a i jejich podoba se různí (kromě toho, že vždy mají křídla). Objevují se např. v dílech Haibane renmei (šedokřídlí), Neon Genesis Evangelion (poslové) nebo Megatokyo. Na rozdíl od evropských andělů, kteří si vystačí s dvěma křídly, japonští mohou mít někdy křídel i více - digimon Lucemon ze čtvrté série seriálu Digimon jich má dokonce deset. Podobně pojatí andělé se objevili i v českém komiksu Muriel a andělé (Miloš Macourek a Kája Saudek, 1968).

Jména andělů

• Azrael • Chamuel • Jerahmeel • Jofiel • Nakir a Munkar • Raguel • Remiel • Sariel • Uriel

Jména padlých andělů - ďáblů

Opakem angelologie je démonologie. Zabývá se ďábly a démony. • Azazel
• Lucifer - padlý archanděl

Andělé v židovství

Starý zákon (Tanach) považuje existenci andělů za prostý fakt. Boží poslové (malachim) jsou v Tóře i v dalších biblických knihách výslovně tímto termínem označeni. Dalším výrazem, kterým jsou andělé v hebrejské Bibli označeni, jsou Bnej Elohim tj. "Synové Boží". Tento výraz má jak neutrální tak i negativní konotace - v Genesis dochází ke svazkům mezi lidmi a syny Božími a následkem toho stihne zemi trest v podobě potopy, v knize Jób je mezi Syny Božími zmíněn i Satan. Konečně posledním výrazem, vztahujícím se někdy k andělům, je slovo Elohim. Ačkoli se toto slovo běžně používá k označení Boha (viz Boží jména v judaismu), v některých biblických pasážích je toto slovo vykládáno jako "andělé" nebo "soudci". Není jisté, zda vládnou svobodnou vůlí a zda mají vlastní nezávislou inteligenci nebo pouze slouží jako prostředníci - tlumočníci mezi Bohem a člověkem. Zároveň je také diskutabilní jejich postavení vůči člověku - není jisté, zda jsou andělé na vyšší nebo nižší úrovni než člověk. Podle midrašů jsou andělé často skryti v Bibli za výrazy jako "muž" (ha-iš). Pokud Bible hovoří o anonymním muži, který se "náhodou" vyskytuje na určitém místě v určitou dobu, jedná se pravděpodobně o anděla nebo anděly (Gn 18, 2; 19,1; 37,15-17; Jz 5,13-15). Někdy není jasné, zda se jedná o anděla nebo samotného Boha (Gn 32, 25). Jinde je zřejmé, že anděl může být pro některé lidi neviditelný a nechá se spatřit pouze určité osobě (Nu 22,23-33). Zatímco Bible je na jména andělů skoupá, množství jmen uvádí židovská pobiblická literatura, midraše, Talmud a později mystické spisy. Židovská angelologie se svou hierarchií andělů tvoří základ pozdější angelologie křesťanské. Během pozdno starověku se také objevují první zmínky o tzv. padlých andělech, tj. andělech, kteří sešli na zcestí a odvrátili se od Boha. S těmito padlými anděly bývají ztotožňováni "Synové Boží" ze 6. kapitoly knihy Genesis. Za vůdce padlách adělů jsou podle některých anonymních spis považováni Šemchazaj a Azazel. Jméno Šemchazaj je pravděpodobně perského původu. Dalšími skupinami andělů jsou Serafim (ohniví andělé), Cherubíni, Ofanim (okřídlené bytosti) a Chajot (dosl. živé bytosti). Podle některých vědců jsou andělé relikty starších pohanských kultů. Řada příběhů z Bible má své paralely i v bájích starých Sumeřanů a dalších obyvatel Blízkého východu. Během kompilace starozákonních textů v období babylónského zajetí se bohové vystupující v těchto paralelních textech "infiltrovali" i do židovských náboženských textů, avšak nemohli obstát v ideovém souboji s jediným Bohem a přeměnili se proto v jeho posly - anděly.

Andělé v křesťanství

V křesťanství je anděl považován za dokonalou duchovou bytost obdařenou rozumem a vůlí, která slouží Bohu. V Novém zákoně mají důležitou roli.

Anděl v Islámu

V islámu má anděl charakter bytosti plně přátelské Bohu. Andělé tvoří Boží dvůr, zaznamenávají činy lidí, vedou lidi k poslednímu soudu a jsou strážci pekla. Anděl Gabriel je výslovně zmiňován jako duch od Boha, který přináší Mohamedovi Korán. Andělé v islámu nemají (stejně jako kdokoliv jiný) moc přímluvy u Boha, což znamená, že modlit se lze jen přímo k Bohu. Podle islámské tradice (neuvedené v Koránu) navštíví každého mrtvého ihned po smrti andělé Munkar a Nakír, kteří se dotazují na jeho víru. Výjimku z plné poslušnosti tvoří padlý anděl Iblís (ďábel), který se odmítl poklonit před Adamem. Iblís je ale jinde zmiňován i jako džin, podobně jako je občas coby džin zmiňován Šajtán (satan). Andělé Anděl (z řeckého ἄγγελος angelos "posel") je nadpřirozená duchovní bytost podřízená Bohu či bohům. V židovství se prvotní význam jako "Boží posel" (v hebrejštině řeckému ἄγγελος odpovídá přesně termín מלאך mal'ách "posel") vyvinul v pojednání o bytosti duchovního řádu mezi Bohem a člověkem (pozdní židovství a křesťanství) a rovněž si zachoval charakteristiky prostředníka mezi Bohem a člověkem.

Kdo jsou andělé?

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny pronikající vesmírnou sílou . Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti. V naší moderní hektické době, kdy jsou na nás vyvíjeny vnější tlaky, abychom ve vnějším životě obstáli, realizovali ve společnosti svoji osobnost a byli úspěšní, je kontakt s nimi více než prospěšný. Při intenzivním projevování svých schopností ve vnějším světě často trpí psychika neboli duše. Moderní věda již v poslední době přišla na to, co léčitelé říkají již dlouho: že za příčinou většiny nemocí stojí náš psychický stav, naše emocionální rozpoložení a rozumová přesvědčení, naše každodenní nálady, přílišný stres, přehnaná zodpovědnost. Andělé nám také otevírají bránu našeho vědomí k vyšším a větším možnostem, pomáhají nám pozvednout úroveň našeho vědomí. V současné době je jich mezi námi na naší planetě víc než kdy předtím, protože zde dochází k obrovským změnám. Planeta Země vstupuje do fotonového pásu, který oddělí jednotlivé dimenze. Těm, kteří se před narozením rozhodli a vykonali před karmickou radou slib, že sladí svůj vývoj s vývojem planety Země a postoupí s ní do páté dimenze, jsou v naplňování jejich poslání připraveni pomoci celé andělské legie. Ale andělé nám samozřejmě pomáhají při našich běžných každodenních činnostech. Můžete jejich pomoc vyzkoušet třeba při hledání místa k parkování nebo aby na vás počkal spoj hromadné dopravy, aby vám dodali sílu k domácím pracím, aby vám ochraňovali dům nebo byt před vloupáním, aby vás dovedli tam, kde se dá udělat nejvýhodnější nákup, aby vám pomohli zhubnout, a také při dalších praktických záležitostech.

Zdroj
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ságapravdy158 ságapravdy158 | 21. listopadu 2014 v 9:31 | Reagovat

:-! teda hnus ten obraz :-|   8-O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama